Pobierz
 • Polski
 • Zapomnij o zaburzeniach widzenia, bólach szyi i głowy z powodu długiego spędzania czasu za komputerzem.
  Program Z-break sprawia przerwy przez czas okreslony uzytkownikiem i podczas przerwy pokazuje ćwiczenia dla oczy oraz szyi
  Pobierz
  darmowo dla Windows
  Czas trwania ćwiczeń
  s
  7 cykl
  min
  pomiędzy ćwiczeniami
  Stosunek ćwiczeń dla oczu i szyi
  START
  Zerować
  Wyłącz monitor
  STOP
  Ctrl + Alt + A
  Proste i szybkie ustawienie
  W głównym oknie ustawia się: czas pomiędzy ćwiczeniami, czas trwania ćwiczeń i stosunek pomiędzy ilością ćwiczeń dla oczu i szyi.
  Zaawansowane ustawienia
  W lewym menu, które otwiera się, klikając ikonę menu w lewym górnym rogu, możesz przywrócić ustawienia początkowe, włączać lub wyłączać dźwięk sygnału początku i końcu ćwiczeń, sprawdzić nową wersję programu, wybrać język programu, napisać do nas lub zamknuć program.
  Szybki start programu
  Uruchomienie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku START. Program automatycznie ukrywa się w obszarze powiadomień (zasobnik). Otworzyć okno programu można klikając lewym przyciskiem myszy na ikonę programu w obszarze powiadomień (zasobnik). Szybki dostęp do menu programu można uzyskać naciskając prawy przycisk na ikonie programu w obszarze powiadomienia.
  Powiadomienie przed rozpoczęciem ćwiczeń
  10 sekund przed rozpoczęciem ćwiczeń na ekranie zostanie wyświetlone małe okno z odliczaniem przed rozpoczęciem ćwiczeń. W tym oknie jest również wyświetlana ikona wskazująca, który rodzaj ćwiczeń (dla oczu lub szyi) zostanie otwarty.
  Ćwiczenia
  Okno ćwiczenia otwiera się na cały ekran bez możliwości jego zamknięcia. Jest to rodzaj ochrony przed lenistwem do ćwiczeń. Tło tego okna jest czarne, co pozwala odpocząć od jasnego oświetlenia monitora. Każde nowe ćwiczenie otwiera się zgodnie z podanym stosunkiem.
  Tryby pracy programu
  Przycisk START powoduje uruchomienie programu, a napis zmienia się na STOP. Gdy klikniesz, program przechodzi w tryb pauzy. Aby zatrzymać program i ustawić go na początek, kliknij przycisk Resetuj.
  Blokowanie komputera
  Jeśli musisz odejść od komputera, możesz użyć przycisku Wyłącz monitor lub kombinacji klawisz Ctrl + Alt + A. W takim razie program przełączy się na tryb "stop" (pauza), ekran Windows zostanie zablokowany i monitor się wyłączy. Aby włączyć monitor, naciśnij dowolny klawisz klawiatury lub przesuń mysz.